1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Ge vatten - ge liv!

Att starta en egen insamling för rent vatten är ett sätt att engagera sig, sin familj och vänner i något som gör skillnad för en annan människa runt om i världen. Idag saknar 771 miljoner människor tillgång till rent vatten. Varje dag dör 800 barn under fem års ålder i sjukdomar som de har drabbats av på grund av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. Varje år får miljoner människor rent vatten och toaletter genom vårt arbete. Vi vet att det vi gör fungerar - men utan stödet från alla våra givare som ger gåvor på olika sätt hade det aldrig varit möjligt. Starta din insamling idag och var med och rädda liv!Läs gärna mer på www.wateraid.se

Choose Project Read More...

March for Water 2024

Today, 703 million people lack access to clean water. In 7 out of 10 households that lack access to water, girls and women are responsible for fetching water for the family. Fetching water can take several hours a day. This means that many women have no time to work and many girls are forced to drop out of school. This leads to a greater risk of falling into long-term poverty.To highlight everyone's right to clean water, WaterAid runs the March for Water campaign every year in March, highlighting the impact of the water crisis on girls and women around the world.Ask friends and family to sponsor the steps you take in March by downloading the app and starting a fundraiser. Your gifts will make a big difference: for example, 71 SEK can pay for a tap - a tap that can make a difference in a community that lacks clean water. Good luck and thank you for your commitment! With your support, we can reach more people in the world with clean water, contributing to a more equal world where girls have time to go to school and women can work.

Choose Project Read More...

Födelsedagsinsamling

Kul, jobbigt eller underbart att fylla år? Hur du än känner kan du göra något riktigt bra med din stora dag. Starta en födelsedagsinsamling, tacka nej till presenter, be dina vänner och familj att istället ge ett bidrag till din insamling och ge människor tillgång till rent vatten. En gåva på 200 kr kan ge en person rent vatten. När ett samhälle får tillgång till rent vatten förändras det mesta. Det förbättrar hälsan, ökar tillgången till mat, hjälper den lokala ekonomin att växa och utvecklas, och det gör det möjligt för barn att tillbringa mer tid i skolan.
Låt din
födelsedag förändra liv!

Choose Project Read More...

Covid19

Att tvätta hän­derna med tvål och vat­ten är helt avgörande för att min­ska smittsprid­ning av in­fek­tion­ssjuk­do­mar som coro­n­aviruset. Men idag sak­nar tre mil­jarder män­niskor i världen möj­lighet att tvätta hän­derna med tvål och rent vat­ten. Dessu­tom sak­nar vart sjätte sjukhus i världen möj­lighet för pa­tien­ter och sjukvårdsper­sonal att tvätta hän­derna med tvål och vat­ten. Brist på rent vat­ten och hy­gien­möj­ligheter gör män­niskor, samhällen och län­der ex­tremt sår­bara för smittsamma sjuk­do­mar som coro­n­aviruset.Starta en insamling för att hjälpa oss minska spridningen av smittsamma sjukdomar som Coronaviruset.Er insamling bidrar till att fler personer, sjukhus och samhällen runtom i världen får tillgång till tvål och rent vatten. Läs mer om vårt arbete med Covid19 här.Du som privatperson kan starta en insamling.Din skola kan starta en insamling.Din förening kan starta en insamling.Din arbetsplats kan starta en insamling.Ni bestämmer själva hur ni vill engagera er för att er insamling skall nå ert uppsatta mål. Använd gärna våra inlägg på sociala medier och dela dem för att få igång er insamling. Eller ännu hellre, skapa egna inlägg om varför just ni brinner för den här frågan.

Choose Project Read More...