1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Ge vatten - ge liv!

Att starta en egen insamling för rent vatten är ett sätt att engagera sig, sin familj och vänner i något som gör skillnad för en annan människa runt om i världen. Idag saknar 758 miljoner människor tillgång till rent vatten. Varje dag dör 800 barn under fem års ålder i sjukdomar som de har drabbats av pga av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. Varje år får miljoner människor rent vatten och toaletter genom vårt arbete. Vi vet att det vi gör fungerar - men utan stödet från alla våra givare som ger gåvor på olika sätt hade det aldrig varit möjligt. Starta din insamling idag och var med och rädda liv!Läs gärna mer på www.wateraid.se

Välj Projekt Läs mer...

Födelsedagsinsamling

Kul, jobbigt eller underbart att fylla år? Hur du än känner kan du göra något riktigt bra med din stora dag. Starta en födelsedagsinsamling, tacka nej till presenter, be dina vänner och familj att istället ge ett bidrag till din insamling och ge människor tillgång till rent vatten. En gåva på 200 kr kan ge en person rent vatten. När ett samhälle får tillgång till rent vatten förändras det mesta. Det förbättrar hälsan, ökar tillgången till mat, hjälper den lokala ekonomin att växa och utvecklas, och det gör det möjligt för barn att tillbringa mer tid i skolan.
Låt din
födelsedag förändra liv!

Välj Projekt Läs mer...

Winnovators

Winnovators är Wa­t­erAids medarbetarengagemang för företag som vill bidra till att lösa den glob­ala vat­ten- och san­itet­skrisen. Lag tävlar mot lag runt om i världen och bidrar till att lösa ett verkligt problem. Lagen startar insamlingar till WaterAids programländer Indien, Colombia eller Eswatini.

Välj Projekt Läs mer...

Covid19

Att tvätta hän­derna med tvål och vat­ten är helt avgörande för att min­ska smittsprid­ning av in­fek­tion­ssjuk­do­mar som coro­n­aviruset. Men idag sak­nar tre mil­jarder män­niskor i världen möj­lighet att tvätta hän­derna med tvål och rent vat­ten. Dessu­tom sak­nar vart sjätte sjukhus i världen möj­lighet för pa­tien­ter och sjukvårdsper­sonal att tvätta hän­derna med tvål och vat­ten. Brist på rent vat­ten och hy­gien­möj­ligheter gör män­niskor, samhällen och län­der ex­tremt sår­bara för smittsamma sjuk­do­mar som coro­n­aviruset.Starta en insamling för att hjälpa oss minska spridningen av smittsamma sjukdomar som Coronaviruset.Er insamling bidrar till att fler personer, sjukhus och samhällen runtom i världen får tillgång till tvål och rent vatten. Läs mer om vårt arbete med Covid19 här.Du som privatperson kan starta en insamling.Din skola kan starta en insamling.Din förening kan starta en insamling.Din arbetsplats kan starta en insamling.Ni bestämmer själva hur ni vill engagera er för att er insamling skall nå ert uppsatta mål. Använd gärna våra inlägg på sociala medier och dela dem för att få igång er insamling. Eller ännu hellre, skapa egna inlägg om varför just ni brinner för den här frågan.

Välj Projekt Läs mer...

Operakällaren Foundations insamling för rent vatten i Etiopien 2020

Etiopien är ett av de länder i världen där flest människor saknar rent vatten. Ungefär 60 miljoner människor i landet saknar idag rent dricksvatten, vilket får fruktansvärda konsekvenser för människors hälsa och liv.Under 2019 samlade OKF in ca. 4,6 miljoner kronor till WaterAids arbete i Etiopien. Pengar som samlats in genom generösa gåvor från människor som tillsammans vill engagera sig för rent vatten. Här har du möjlighet att bidra på ditt egna sätt genom att du startar en egen insamling till förmån för Operakällaren Foundation och deras arbete tillsammans med WaterAid. Du kan anordna en egen välgörenhetsmiddag, en after work eller kanske du fyller år och kan tänka dig att ge bort din födelsedag till någon som inte ens vet om de skall överleva sin nästa födelsedag. Du kan göra något litet som betyder allt för en annan människa. Var med och rädda liv och engagera dig för rent vatten!

Välj Projekt Läs mer...