1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Ge vatten - ge liv!

Att starta en egen insamling för rent vatten är ett sätt att engagera sig, sin familj och vänner i något som gör skillnad för en annan människa runt om i världen. Idag saknar 771 miljoner människor tillgång till rent vatten. Varje dag dör 800 barn under fem års ålder i sjukdomar som de har drabbats av på grrund av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. Varje år får miljoner människor rent vatten och toaletter genom vårt arbete. Vi vet att det vi gör fungerar - men utan stödet från alla våra givare som ger gåvor på olika sätt hade det aldrig varit möjligt. Starta din insamling idag och var med och rädda liv!Läs gärna mer på www.wateraid.se

Välj Projekt Läs mer...

Födelsedagsinsamling

Kul, jobbigt eller underbart att fylla år? Hur du än känner kan du göra något riktigt bra med din stora dag. Starta en födelsedagsinsamling, tacka nej till presenter, be dina vänner och familj att istället ge ett bidrag till din insamling och ge människor tillgång till rent vatten. En gåva på 200 kr kan ge en person rent vatten. När ett samhälle får tillgång till rent vatten förändras det mesta. Det förbättrar hälsan, ökar tillgången till mat, hjälper den lokala ekonomin att växa och utvecklas, och det gör det möjligt för barn att tillbringa mer tid i skolan.
Låt din
födelsedag förändra liv!

Välj Projekt Läs mer...

March for Water 2024

Idag saknar 703 miljoner människor tillgång till rent vatten. I 7 av 10 hushåll som saknar tillgång till vatten, är det flickors och kvinnors uppgift att hämta vatten till familjen. Att hämta vat­ten kan ta flera tim­mar per dag. Det in­nebär att många kvin­nor inte har tid att ar­beta och många flickor tvin­gas sluta i skolan. Detta leder till en större risk att fastna i lång­varig fat­tig­dom. För att belysa al­las rätt till rent vat­ten genom­för Wa­t­erAid kam­pan­jen March for Wa­ter varje år i mars. Un­der March for Wa­ter upp­märk­sam­mar vi de kon­sekvenser vat­tenkrisen får för flickor och kvin­nor världen över. Be vänner och bekanta sponsra stegen du tar i mars genom att ladda ner appen och starta en insamling. Dina gåvor gör stor skillnad: till exempel kan 71 kronor betala för en kran – en kran som kan förändra allt i ett samhälle som saknar rent vatten. Stort lycka till och varmt tack för engagemanget! Med ert stöd kan vi nå fler människor i världen med rent vatten vilket bidrar till en mer jämställd värld där flickor har tid att gå i skolan och kvinnor kan arbeta.

Välj Projekt Läs mer...

Covid19

Att tvätta hän­derna med tvål och vat­ten är helt avgörande för att min­ska smittsprid­ning av in­fek­tion­ssjuk­do­mar som coro­n­aviruset. Men idag sak­nar tre mil­jarder män­niskor i världen möj­lighet att tvätta hän­derna med tvål och rent vat­ten. Dessu­tom sak­nar vart sjätte sjukhus i världen möj­lighet för pa­tien­ter och sjukvårdsper­sonal att tvätta hän­derna med tvål och vat­ten. Brist på rent vat­ten och hy­gien­möj­ligheter gör män­niskor, samhällen och län­der ex­tremt sår­bara för smittsamma sjuk­do­mar som coro­n­aviruset.Starta en insamling för att hjälpa oss minska spridningen av smittsamma sjukdomar som Coronaviruset.Er insamling bidrar till att fler personer, sjukhus och samhällen runtom i världen får tillgång till tvål och rent vatten. Läs mer om vårt arbete med Covid19 här.Du som privatperson kan starta en insamling.Din skola kan starta en insamling.Din förening kan starta en insamling.Din arbetsplats kan starta en insamling.Ni bestämmer själva hur ni vill engagera er för att er insamling skall nå ert uppsatta mål. Använd gärna våra inlägg på sociala medier och dela dem för att få igång er insamling. Eller ännu hellre, skapa egna inlägg om varför just ni brinner för den här frågan.

Välj Projekt Läs mer...