Jag springer ( eller kanske bättre att säga tar mig runt) Göteborgsvarvet 2019 för att jag vill påminna alla som springer och de som tittar på loppet att det är över 850 miljoner människor som saknar det allra basalaste som vi tar för givet- rent vatten. Jag har träffat alltför många kvinnor och flickor som släpar på smutsigt vatten för att deras familjer ska ha något att dricka, pratat med för många föräldrar som mist sina barn i sjukdomar orsakade av smutsigt vatten .

Detta är ett problem vi kan lösa och alla bidrag gör skillnad ! .Recent activity

  • Carina Johansson Carina Johansson Donated 200 kr

    För att det finns barn, flickor, som inte kan gå i skolan för att de måste gå långt varje dag för att hämta vatten; och barn som dör av diarré från smutsigt vatten.. (och för att jag naturligtvis vill se min chef springa halvmaran! ;-)) Heja heja!!!

    Cecilia Chatterjee Martinsen Cecilia Chatterjee Martinsen: Tack Carina!
  • Cecilia  Chatterjee Martinsen Cecilia Chatterjee Martinsen Donated 250 kr

    200 kronor kan räcka till att ge en person rent vatten!