Skapad av:
Natalie Johanzzon
Samlar in till:
Ge vatten - ge liv!
We are a group of four Swedish students in junior year of Social science who are currently working on a project to raise money for a good cause. We chose to try and raise money for clean water. Our goal is to make a difference, small or big. This is why we will give 100% of the money to organisations who give people clean water. We really hope that you join us in this fight for clean water that actually is a human right, but not every one have the privilege of clean tap water.

Vi är en grupp på fyra svenska gymnasieelever i år två på samhällsprogrammet som har fått ett projekt, vi ska samla ihop pengar till exempelvis rent vatten som är en mänsklig rättighet. Dock har inte alla privilegiet att få rent kranvatten, detta är något vi vill ändra på genom att ge 100% av pengarna vi samlar in till organisationer som ger utsatta rent vatten. Vi hoppas att du stödjer oss i kampen för rent vatten åt alla!
Ge en gåva
0 kr
0%
0 Dagar kvar

Senaste aktivitet

När du får in gåvor, kommer de att visas här