Spring Göteborgsvarvet för WaterAid

Spring Göteborgsvarvet för WaterAid

WaterAid är officiell välgörenhetspartner till Göteborgsvarvet och det betyder att deltagare kan springa till förmån för WaterAid. Här kan du starta din egen insamling inför Göteborgsvarvet och samla in pengar för att fler människor i världen ska få tillgång till rent vatten.

Har du inte redan anmält dig till loppet kan du göra det här:
https://reg.goteborgsvarvet.se/anmalan/2019/21km/wateraid-varvet19

39 505 kr
Insamlat


11
Insamlingar

196
Gåvor