Created By:
Christina Moberg
Collecting for:
March for Water 2022
Idag sak­nar 771 miljoner män­niskor till­gång till rent vat­ten. I 8 av 10 fall är det flick­ors och kvin­nors uppgift att hämta vat­ten till famil­jen vilket ofta tar flera timmar i anspråk varje dag. Den dagliga bör­dan av att bära vat­ten leder till att kvin­nor inte har tid att ar­beta och få en inkomst, samt att flickor tvin­gas sluta i skolan.

Vi har startat den här insamlingen för att vi vill att alla alla barn ska få gå i skolan och alla människor ska ha tillgång till rent vatten.

Tillsammans kan vi göra skillnad!
Donate
600 kr
30%
0 Days left

Recent activity

  • Djavad Zarabi Djavad Zarabi donated 100 kr

  • Anonymous User Anonymous User donated 100 kr

  • Josefin, Smail, Alexander,Milian  Shamei Josefin, Smail, Alexander,Milian Shamei donated 100 kr

    Vi tycker alla har rätten till vatten! Partisk också och hejar på Frestaskolan i denna tävling ☺️

  • Anonymous User Anonymous User donated 50 kr

  • Anonymous User Anonymous User donated 200 kr

  • Angel Alves Angel Alves donated 50 kr