March for Water 2022

March for Water 2022

Varje dag går miljoner flickor och kvinnor i timmar efter smutsigt vatten. Vatten som är livsfarligt att dricka. Att hämta vatten tar så mycket tid att de inte hinner gå i skolan eller arbeta. Istället fastnar de i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom. De kommer inte längre än till ett smutsigt vattenhål. Det här kan vi tillsammans ändra på!

En insamling gör skillnad på många sätt!
- Ni bidrar till spridning av WaterAid varumärke
- Ni bidrar med gåvor som gör skillnad
- Ni lyfter ert egna engagemang

Det är bara fantasin som sätter gränserna hur långt insamlingen kommer att nå.
Att ha roligt är viktigt!

Lycka till och tack för engagemanget! Med er hjälp kan vi se till att fler människor får rent vatten. Med ditt stöd får kvinnor nya möjligheter i livet!

Här finns lite tips om hur du kan gå tillväga >

1 070 kr
Insamlat


4
Insamlingar

9
Gåvor